Denne Ærværdige Loge er udelukkende stiftet med det formål, at Logebrødrene mødes og holder kontakt med hinanden.

Nye medlemmer kan kun optages efter indstilling af formanden og skal godkendes på næste logemøde.

Som medlem kan kun optages personer, der har været ansat hos:
Hammerschmidt Foto og H-Color, Lystrupvej 62, 8240 Risskov

Kontingent er fastsat til en omgang til samtlige Brødre ved optagelsen!

Under Logens møder afsynges første vers af "I østen stiger solen op" når en hvilken som helst Logebror ønsker det.

Alle Logebrødre er at betegne som Formand.