I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.